artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 427/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Lipowskiej.
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 426/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Lipowskiej
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 425/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 424/2009

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury prowadzonego przez Gminę Opatów.
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 423/2009

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.