artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 421/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 420/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 419/2009

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 418/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 417/2009

w sprawie ustalenia procedury opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych