artykuł nr 61

Uchwała Nr XXXIX/329/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty
artykuł nr 62

Uchwała Nr XXXIX/328/2009

w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego
artykuł nr 63

Uchwała Nr XXXIX/327/2009

w sprawie zawarcia porozumienia
artykuł nr 64

Uchwała Nr XXXIX/326/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 65

Uchwała Nr XXXIX/325/2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Widok.