artykuł nr 11

Uchwała Nr XLV/379/2009

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego.
artykuł nr 12

Uchwała Nr XLV/378/2009

w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Zochcinek na lata 2009 - 2015"
artykuł nr 13

Uchwała Nr XLV/377/2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
artykuł nr 14

Uchwała Nr XLV/376/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
artykuł nr 15

Uchwała Nr XLV/375/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok