artykuł nr 41

Uchwała Nr XLII/349/2009

w sprawie wystąpienia Gminy Opatów z Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich w Kielcach
artykuł nr 42

Uchwała Nr XLII/348/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 43

Uchwała Nr XLII/347/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 44

Uchwała Nr XLII/346/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.
artykuł nr 45

Uchwała Nr XLII/345/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok