artykuł nr 1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Jałowęsach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 391 o powierzchni 14900 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Re