artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2010 rok

artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń, umorzeń ...

artykuł nr 3

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROKU

artykuł nr 4

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Załączniki:
Uchwała Nr 49/2011771 KB
artykuł nr 5

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach