artykuł nr 6

Uchwała Nr II/8/2010

w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 7

Uchwała Nr II/7/2010

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 8

Uchwała Nr II/6/2010

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 9

Uchwała Nr II/5/2010

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 10

Uchwała Nr II/4/2010

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.