artykuł nr 61

Uchwała Nr LII/436/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" nieruchomości Collar Textil Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej położonej w Opatowie.
artykuł nr 62

Uchwała Nr LII/435/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 63

Uchwała Nr LII/434/2010

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Podole na lata 2010 - 2020"
artykuł nr 64

Uchwała Nr LII/433/2010

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
artykuł nr 65

Uchwała Nr LII/432/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok