artykuł nr 86

Uchwała Nr XLIX/411/2010

w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Opatowie
artykuł nr 87

Uchwała Nr XLIX/410/2010

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/4 położonej w Opatowie.
artykuł nr 88

Uchwała Nr XLIX/409/2010

w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 527/2 i 527/3 położonej w Opatowie.
artykuł nr 89

Uchwała Nr XLIX/408/2010

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ...
artykuł nr 90

Uchwała Nr XLIX/407/2010

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Opatowa".