artykuł nr 11

Uchwała Nr II/3/2010

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 12

Uchwała Nr I/2/2010

w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 13

Uchwała Nr I/1/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 14

Uchwała Nr LVIII/483/2010

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 15

Uchwała Nr LVIII/482/2010

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta i Gminy Opatów na 2011 rok.