artykuł nr 26

Uchwała Nr LVII/471/2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
artykuł nr 27

Uchwała Nr LVII/470/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 28

Uchwała Nr LVII/469/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 29

Uchwała Nr LVI/468/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 30

Uchwała Nr LVI/467/2010

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opatowie