artykuł nr 41

Informacja o wstrzymaniu kredytu krótkoterminowego

artykuł nr 42

Zapotrzebowanie na kredyt krótkoterminowy