artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 101/2011

zmieniające zarządzenie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna"
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 100/2011

w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Zespołu Nr 1 w Opatowie do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z realizacją projektu pod nazwą: Jedynka-gimnazjium równych szans i możliwosci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Priorytet IX
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 99/2011

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 98/2011

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 97/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok.