artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 96/2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzeziu.
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 95/2011

w sprawie powołania Pani Anny Kłonicy na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeziu.
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 93/2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach.
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 94/2011

w sprawie wykazu nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1485/5 przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 92/2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Opatowie