artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 106/2011

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnymi 221/1 i 221/2, położonej w Opatowie
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 105/2011

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnymi 220/1 i 220/2, położonej w Opatowie
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 104/2011

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnymi 219/1 i 219/2, położonej w Opatowie
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 103/2011

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnymi 199 i 200, położonej w Opatowie
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 102/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok