artykuł nr 51

Uchwała Nr X/58/2011

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
artykuł nr 52

Uchwała Nr X/57/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2010 rok
artykuł nr 53

Uchwała Nr IX/56/2011

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/293/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Opatowie w rejonie ulicy 1-go Maja, ulicy S. Sempołowskiej, ulicy H. Sienkiewicza oraz rzeki Opatówki i rzeki Kania Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 54

Uchwała Nr IX/55/2011

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/292/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 55

Uchwała Nr IX/54/2011

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.