artykuł nr 56

Uchwała Nr IX/53/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 57

Uchwała Nr IX/52/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów.
artykuł nr 58

Uchwała Nr IX/51/2011

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
artykuł nr 59

Uchwała Nr IX/50/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 - 2024
artykuł nr 60

Uchwała Nr IX/49/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok