artykuł nr 61

Uchwała Nr IX/48/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 62

Uchwała Nr IX/47/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2010.
artykuł nr 63

Uchwała Nr IX/46/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za rok 2010.
artykuł nr 64

Uchwała Nr VIII/45/2011

w sprawie wyrażenia opinii o celowości zaliczenia drogi Nr 9 Radom - Rzeszów do kategorii dróg ekspresowych Radom - Rezeszów
artykuł nr 65

Uchwała Nr VIII/44/2011

w sprawie: współdziałania Gminy Opatów z Gminą Ropczyce