artykuł nr 86

Uchwała Nr V/23/2011

artykuł nr 87

Uchwała Nr IV/22/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
artykuł nr 88

Uchwała Nr IV/21/2011

w sprawie zatwierdzenia projektu "Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
artykuł nr 89

Uchwała Nr IV/20/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 90

Uchwała Nr IV/19/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie.