artykuł nr 16

Uchwała Nr XV/93/2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2012-2015 roku.
artykuł nr 17

Uchwała Nr XV/92/2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2012-2015 roku.
artykuł nr 18

Uchwała Nr XV/91/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024
artykuł nr 19

Uchwała Nr XV/90/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 20

Uchwała Nr XIII/89/2011

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 678/1 położonej w Opatowie.