artykuł nr 26

Uchwała Nr XIII/83/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024
artykuł nr 27

Uchwała Nr XIII/82/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 28

Uchwała Nr XIII/81/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 29

Uchwała Nr XIII/80/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 30

Uchwała Nr XIII/79/2011

w sprawie zatwierdzenia projektu "Lepszy start w przyszłość" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki