artykuł nr 46

Uchwała Nr XI/63/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 47

Uchwała Nr X/62/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 - 2024
artykuł nr 48

Uchwała Nr X/61/2011

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów
artykuł nr 49

Uchwała Nr X/60/2011

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
artykuł nr 50

Uchwała Nr X/59/2011

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1484/1 położonej w Opatowie.