artykuł nr 26

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 27

Informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 11 czerwca 2012 r. .....
artykuł nr 28

Podstawowa lista najmu lokali mieszkalnych...

artykuł nr 29

informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 7 maja 2012 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...
artykuł nr 30

Projekt listy najmu lokali mieszkalnych na rok...