artykuł nr 31

Przetarg na sprzedaż przyczepy rolniczej uniwersalnej GOMSIELMASZ Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż tarcicy

artykuł nr 32

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 23...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 23 kwietnia 2012 roku ( tj. poniedziałe...
artykuł nr 33

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 34

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
artykuł nr 35

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej o mocy 2MW, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną"