artykuł nr 51

Uchwała Nr XXVIII/191/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 52

Uchwała Nr XXVIII/190/2012

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
artykuł nr 53

Uchwała Nr XXVII/189/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012-2024
artykuł nr 54

Uchwała Nr XXVII/188/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 55

Uchwała Nr XXVI/187/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2024