artykuł nr 26

Uchwała Nr XXX/216/2012

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 27

Uchwała Nr XXX/215/2012

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 28

Uchwała Nr XXX/214/2012

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 29

Uchwała Nr XXX/213/2012

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/94 położonej w Lipowej.
artykuł nr 30

Uchwała Nr XXX/212/2012

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów