artykuł nr 31

Uchwała Nr XXX/211/2012

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2014
artykuł nr 32

Uchwała Nr XXX/210/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXX/209/2012

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXIX/208/2012

w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXIX/205/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok