artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 274/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnym 100/8, położonej w Oficjałowie.
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 273/2012

sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnym 1060/11 i 1062/7, położonej w Opatowie.
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 272/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261, położonej w Opatowie.
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 271/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1477, położonej w Opatowie
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 270/2012

w sprawie przeprowadzenia kontroli w PGKiM spółka z o.o. w Opatowie