artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 269/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 227/2012

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 268/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/9, położonej w Opatowie.
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 267/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/8, położonej w Opatowie.
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 266/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/6, położonej w Opatowie.