artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 265/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/5, położonej w Opatowie.
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 225/2012

w sprawie powołania Zespołu do Realizacji Celu Strategicznego i Zarządzania Ryzykiem w ramach prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w 2012 roku.
artykuł nr 63

Protokół z dnia 28 września 2012r.

Protokół z dnia 28 września 2012r. do Zarządzenia Nr 243/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 264/2012

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 263/2012

w sprawie przeprowadzenia kontroli w PGKiM spółka z o.o. w Opatowie