artykuł nr 96

Zarządzenie Nr 233/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/5, położonej w Opatowie.
artykuł nr 97

Zarządzenie Nr 232/2012

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej w Brzeziu.
artykuł nr 98

Zarządzenie Nr 231/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 404/2, położonej w Jałowęsach.
artykuł nr 99

Zarządzenie Nr 228/2012

w sprawie upoważnienia dla dokonywania wpisów, zmian wpisów i wykreśleń wpisów w Rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Opatów
artykuł nr 100

Zarządzenie Nr 230/2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.