artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 314/2012

w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 315/2012

w sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do użytku inwestycji pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów"
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 313/2012

w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 312/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/13, położonej w Opatowie.
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 311/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości ozanczonej Nr ewidencyjnym 935/12, położonej w Opatowie.