artykuł nr 106

Zarządzenie Nr 223/2012

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wypoczynek na miejscu w okresie wakacji 2012.
artykuł nr 107

Zarządzenie Nr 221/2012

w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników w 2012 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. "Wyprawka szkolna".
artykuł nr 108

Zarządzenie Nr 220/2012

w sprawie wykazu nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnymi 1060/11 i 1062/7 przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.
artykuł nr 109

Zarządzenie Nr 219/2012

w sprawie wykazu nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 100/8 przeznaczonej do zbycia położonej w Oficjałowie
artykuł nr 110

Zarządzenie Nr 218/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok