artykuł nr 111

Zarządzenie Nr 217/2012

zmieniające Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 lipca 2011 w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Opatów.
artykuł nr 112

Zarządzenie Nr 216/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 113

Zarządzenie Nr 215/2012

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej PGKiM Sp. z o.o. w Opatowie
artykuł nr 114

Zarządzenie Nr 214/2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 115

Zarządzenie Nr 213/2012

w sprawie wykazu nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1189/12 przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.