artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 276/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 279/2012

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1485/9, położonej w Opatowie.
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 278/2012

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie ziomwym 2012/2013 na terenie miasta Opatów.
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 276/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 275/2012

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 404/2, położonej w Jałowęsach.