artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 490/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 489/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/3, położonej w Opatowie
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 488/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261, położonej w Opatowie
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 484/2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 486/2013

w sprawie: określenia lokalizacji drowca autobusowego w miejscowości Opatów nie będącego własnością i w zarządzaniu Gminy Opatów oraz określenia stawek opłat za korzystanie z dworca i określenia regulaminu dworca