artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 411/2013

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie kotłowni położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.
artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 409/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 410/2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie na przeprowadzenie postpowania przetargowego na "Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014"
artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 407/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 408/2013

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wypoczynek w okresie wakacji.