artykuł nr 91

Zarządzenie Nr 401/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 2041/1, położonej w Opatowie.
artykuł nr 92

Zarządzenie Nr 400/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 1172/13, położonej w Opatowie.
artykuł nr 93

Zarządzenie Nr 398/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 94

Zarządzenie Nr 399/2013

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzedzie Miasta i Gminy w Opatowie.
artykuł nr 95

Zarządzenie Nr 397/2013

w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do wyłonienia oferty z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.