artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 479/2013

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko ds. budżetowych i powołania Komisji Rekrutacyjnej
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 476/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 477/2013

zmieniajace zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy na rok 2013
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 475/2013

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy i powołania Komisji Rekruracyjnej
artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 474/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok