artykuł nr 56

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 57

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 58

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 59

Informacja

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 25 lutego 2013 r. ........
artykuł nr 60

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 20 lutego 2013 roku (tj. środa ) o...