artykuł nr 6

Uchwała Nr XLVI/359/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 7

Uchwała Nr XLVI/358/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 8

Uchwała Nr XLVI/357/2013

w sprawie wprowadzenia zman do Statutu Środowiskowego Domu Samopmocy w Opatowie
artykuł nr 9

Uchwała Nr XLVI/356/2013

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 10

Uchwała Nr XLV/355/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognazy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013-2028