artykuł nr 16

Uchwała Nr XLV/349/2013

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz warunków i sposobu ich przyznawania
artykuł nr 17

Uchwała Nr XLV/348/2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 18

Uchwała Nr XLV/347/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 19

Uchwała Nr XLV/346/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 20

Uchwała Nr XLV/345/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opatów w latach 2013-2015 do realizacji projektu systemowego "Przedszkolak - najlepsza inwestycja" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki