artykuł nr 11

Sprawozdanie Rb-N - III kw. 2014

Załączniki:
Rb-NMB
artykuł nr 12

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

artykuł nr 13

Uchwała Nr 96/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 14

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

artykuł nr 15

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

Załączniki:
Załącznik203 KB