artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 15/2014

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 10/2014

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2015.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 14/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 13/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 12/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok