artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 645/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 644/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 643/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 642/2014

w sprawie umorzenia należności związanych użytkowaniem lokalu mieszkalnego
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 641/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu