artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 640/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 639/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 638/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 637/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 636/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu