artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 635/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 653/2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/10, położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów.
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 652/2014

w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. GOŁOBORZE 2014"
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 649/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 634/2014

w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ pracownik Straży Miejskiej w Opatowie