artykuł nr 101

Zarządzenie Nr 610/2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 2041/4, położonej w Opatowie przy ul. Szydłowieckiego.
artykuł nr 102

Zarządzenie Nr 607/2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/1, położonej w Karwowie.
artykuł nr 103

Zarządzenie Nr 606/2014

w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261 w udziale 5/6 części przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.
artykuł nr 104

Zarządzenie Nr 605/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 105

Zarządzenie Nr 603/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok