artykuł nr 106

Zarządzenie Nr 602/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 107

Zarządzenie Nr 601/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu.
artykuł nr 108

Zarządzenie Nr 600/2014

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 109

Zarządzenie Nr 599/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu.
artykuł nr 110

Zarządzenie Nr 598/2014

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu.